Μέσος όρος, διάμεσος, τρόπος και εύρος

Μέσος όρος, διάμεσος, τρόπος και εύρος


Απαιτούμενες δεξιότητες:
  • Πρόσθεση
  • Πολλαπλασιασμός
  • Διαίρεση
  • Σύνολα δεδομένων
Όταν λαμβάνετε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να περιγράψετε μαθηματικά τα δεδομένα. Ο όρος «μέσος όρος» χρησιμοποιείται πολύ με τα σύνολα δεδομένων. Η μέση τιμή, η μέση τιμή και η λειτουργία είναι όλοι οι τύποι μέσων όρων. Μαζί με το εύρος, βοηθούν στην περιγραφή των δεδομένων.

Ορισμοί:

Σημαίνω - Όταν οι άνθρωποι λένε «μέσος όρος» συνήθως μιλάνε για το μέσο όρο. Μπορείτε να καταλάβετε τον μέσο όρο προσθέτοντας όλους τους αριθμούς στα δεδομένα και στη συνέχεια διαιρώντας με τον αριθμό των αριθμών. Για παράδειγμα, εάν έχετε 12 αριθμούς, τους προσθέτετε και διαιρέστε με το 12. Αυτό θα σας δώσει τη μέση τιμή των δεδομένων.

Διάμεσος - Ο διάμεσος είναι ο μεσαίος αριθμός του συνόλου δεδομένων. Είναι ακριβώς όπως ακούγεται. Για να καταλάβετε τη διάμεση, τοποθετείτε όλους τους αριθμούς σε σειρά (υψηλότερο προς χαμηλότερο ή χαμηλότερο σε υψηλότερο) και στη συνέχεια επιλέξτε τον μεσαίο αριθμό. Εάν υπάρχει ένας περίεργος αριθμός σημείων δεδομένων, τότε θα έχετε μόνο έναν μεσαίο αριθμό. Εάν υπάρχει ένας ζυγός αριθμός σημείων δεδομένων, τότε πρέπει να διαλέξετε τους δύο μεσαίους αριθμούς, να τους προσθέσετε και να τους διαιρέσετε με δύο. Αυτός ο αριθμός θα είναι ο μέσος όρος σας.

Τρόπος - Η λειτουργία είναι ο αριθμός που εμφανίζεται περισσότερο. Υπάρχουν μερικά κόλπα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τη λειτουργία:

Εάν υπάρχουν δύο αριθμοί που εμφανίζονται πιο συχνά (και τον ίδιο αριθμό φορών), τότε τα δεδομένα έχουν δύο τρόπους. Αυτό ονομάζεται διτροπική . Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2, τότε τα δεδομένα θα ονομάζονται πολυτροπικά. Εάν όλοι οι αριθμοί εμφανίζονται με τον ίδιο αριθμό φορών, τότε το σύνολο δεδομένων δεν έχει καμία λειτουργία.Όλα ξεκινούν με το γράμμα M, οπότε μπορεί να είναι δύσκολο να θυμόμαστε ποιο είναι το οποίο μερικές φορές. Εδώ είναι μερικά κόλπα να σε βοηθήσω να το θυμάσαι :
  • Σημαίνω - Ο μέσος όρος είναι ο μέσος όρος. Είναι επίσης το πιο κακό γιατί χρειάζεται τα περισσότερα μαθηματικά για να το καταλάβω.
  • Διάμεσος - Η μέση τιμή είναι η μέση. Και οι δύο έχουν ένα 'd' μέσα τους.
  • Τρόπος - Η λειτουργία είναι η μεγαλύτερη. Και οι δύο ξεκινούν με «mo».
Εύρος - Το εύρος είναι η διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου αριθμού και του υψηλότερου αριθμού. Πάρτε, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα των μαθηματικών εξετάσεων Ας πούμε ότι η καλύτερη βαθμολογία σας όλο το χρόνο ήταν 100 και η χειρότερη ήταν 75. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα σκορ δεν έχουν σημασία για το εύρος. Το εύρος είναι 100-75 = 25. Το εύρος είναι 25.

Παράδειγμα εύρεσης μέσου, μέσης, λειτουργίας και εύρους:

Βρείτε τη μέση τιμή, τη μέση τιμή, τη λειτουργία και το εύρος των ακόλουθων συνόλων δεδομένων:

9,4,17,4,7,8,14

Εύρεση του μέσου:

Πρώτα προσθέστε τους αριθμούς: 9 + 4 + 17 + 4 + 7 + 8 + 14 = 63

Στη συνέχεια, διαιρέστε το 63 με τον συνολικό αριθμό των σημείων δεδομένων, 7 και παίρνετε 9. Ο μέσος όρος είναι 9.

Εύρεση του διάμεσου:

Βάλτε πρώτα τους αριθμούς στη σειρά: 4, 4, 7, 8, 9, 14, 17

Ο μεσαίος αριθμός είναι 8. Εκεί για τον διάμεσο είναι 8.

Εύρεση της λειτουργίας:

Θυμηθείτε ότι η λειτουργία είναι ο αριθμός που εμφανίζεται περισσότερο. Μπορεί να βοηθήσει στην τακτοποίηση των αριθμών, ώστε να μην χάνουμε τίποτα: 4, 4, 7, 8, 9, 14, 17

Τέσσερις εμφανίζονται δύο φορές και οι υπόλοιποι αριθμοί εμφανίζονται μόνο μία φορά. Η λειτουργία είναι 4.

Εύρεση εύρους:

Ο χαμηλότερος αριθμός είναι 4. Ο υψηλότερος αριθμός είναι 17.

Εύρος = 17 - 4

Εύρος = 13Προχωρημένα Μαθηματικά Παιδικά Μαθήματα

Πολλαπλασιασμός
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό
Μεγάλος πολλαπλασιασμός
Συμβουλές και κόλπα πολλαπλασιασμού

Διαίρεση
Εισαγωγή στη Διεύθυνση
μακρά διαίρεση
Συμβουλές και κόλπα διαίρεσης

Κλάσματα
Εισαγωγή στα κλάσματα
Ισοδύναμα κλάσματα
Απλοποίηση και μείωση των κλασμάτων
Προσθήκη και αφαίρεση κλασμάτων
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων

Δεκαδικά
Δεκαδικά ψηφία θέσης
Προσθήκη και αφαίρεση δεκαδικών
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών
Στατιστική
Μέσος όρος, διάμεσος, τρόπος και εύρος
Γραφήματα εικόνων

Αλγεβρα
Σειρά λειτουργιών
Εκθέτες
Αναλογίες
Αναλογίες, κλάσματα και ποσοστά

Γεωμετρία
Πολύγωνα
Τετράπλευρα
Τρίγωνα
Πυθαγόρειο θεώρημα
Κύκλος
Περίμετρος
Επιφάνεια

Διάφορα
Βασικοί νόμοι των μαθηματικών
Πρώτοι αριθμοί
Λατινικούς αριθμούς
Δυαδικοί αριθμοί